Subsidies binnenstad Roermond

De gemeente Roermond heeft een plan opgesteld om de binnenstad te versterken en levendig te houden. Het plan ‘Vitale Stad’ maakt werk van een toekomstbestendige binnenstad, waarbij een mix van functies zorgt voor een aantrekkelijk verblijfs- en vestigingsklimaat. Een binnenstad om te ontmoeten, wonen, recreëren en beleven.

Belangrijke onderdelen in het plan zijn de aanpak van leegstand en het versterken van het historisch karakter. Samenwerking met ondernemers en pandeigenaren is hierbij van groot belang. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met de Provincie Limburg budget beschikbaar gesteld voor een aantal stimuleringsregelingen. Zo geven ze ondernemers en pandeigenaren een steuntje in de rug en bouwen we samen aan een krachtige binnenstad met een diversiteit aan winkels, horeca en verrassende nieuwe concepten, gecombineerd met musea en theater. Er zijn vijf verschillende subsidiemogelijkheden die zowel separaat als in combinatie met elkaar kunnen worden aangevraagd:

  1. Gevelsubsidie
  2. Subsidie voor transformatie van een commercieel pand
  3. Stimulering duurzaam investeringen kernwinkelgebied
  4. Stimulering verplaatsing winkel naar het kernwinkelgebied
  5. Stimulering groene daken en gevels

Direct naar de stimuleringsregelingen.

Indienen subsidieaanvraag
Een subsidieaanvraag dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders ingediend te worden. In de verordening is de beoordelingsprocedure opgenomen. De aanvraag dient aan een aantal vereisten te voldoen.