Taakverdeling BIZ bestuur

 

Belangenbehartiging Cor Snoeijs Norbert van Dooren Hans Strijbos Henk Luiten Wim Cox
Overleg BIZ en CM bestuur X
Afstemming met de gemeente Roermond X
Openbare ruimte, verlevendiging   X X
Samenwerking DOR   X
Samenwerking binnenstadondernemers en vastgoedeigenaren X
Afstemming en communicatie naar straatverenigingen en binnenstadondernemers X X
Overleg Platform Economie en Toerisme (OPET) X
Branche Advies Commissie (BAC) X X
Parkeervoorzieningen, parkeertarieven, stimulering fietsen X
Online marketing, inzet ICT-mogelijkheden, online shoppen X  X
Veiligheidvraagstukken X
Werkgroep stedelijke evenementen X

 

Afkortingen
CM = Stichting Citymangement Roermond
DOR = Designer Outlet Roermond