Digitaal meldpunt gemeente Roermond

Dagelijks zien wij zwerfafval en verrommeling in onze mooie binnenstad. Hierover is het BIZ bestuur met de gemeente in gesprek. Om als ondernemers en personeel ook een handje mee te helpen om dit probleem tegen te gaan volgen hieronder een aantal tips:

  1. Bel bij ernstige overlast van zwerfvuil, vuilniszakken of oud papier de klachtenlijn van de gemeente Roermond 14 0475. Meldingen in het weekend: via de website van de gemeente Roermond.
  2. Zet niet onnodig oud papier, zakelijk plastic of afvalbak té vroeg aan de straat. Komt de ophaaldienst niet? Laat het dan vooral niet buiten staan.
  3. Ruim binnen 25 meter van je zaak rommel, papiertjes, bekertjes etc. even zelf op. Ook al is het niet van jou, onder het mom “Help Yourself” is het zo opgelost en het ziet er beter uit.
  4. Bij structurele overlast door vuilnis etc. van bewoners of andere ondernemers, meld dit bij de straatvoorzitter of winkelstraatmanager. Beter nog, spreek de vervuiler er netjes op aan!
  5. Bij defecten in de openbare ruimte, scheve paatjes of kapotte bestrating gebruik je de website van de gemeente Roermond.

De ervaring leert dat bellen naar 14 0475 goed werkt en dat de overlast snel wordt opgelost. Samen houden wij Roermond schoon!