Roermondse binnenstad klaar voor de winter!

De BIZ heeft in overleg met de ondernemers besloten bij sneeuwval of gladheid, als aanvulling op de beperkte gladheidsbestrijding van de gemeente, een sneeuwschuiver of strooiapparatuur in te zetten voor het sneeuw of ijsvrij vrij maken van de wandelzones in de binnenstad.

Bij hevige sneeuwval ligt de prioriteit van de gemeente bij het sneeuwvrij maken van de doorgaande wegen, fietspaden en bus-routes. Voetgangerszones blijven daardoor te lang minder goed begaanbaar en dat is niet wenselijk als je als ondernemer in de binnenstad dagelijks honderden voetgangers langs je winkel voorbij ziet schuifelen.

Stichting BIZ binnenstad Roermond heeft samen met Mark Kuipers Gazons een plan opgesteld als aanvulling op de gladheidbestrijding van de gemeente. Gedurende de winterperiode wordt extra materieel ingezet om de wandelzones in de binnenstad sneeuw- en ijsvrij te maken. Zodra er kans op gladheid is, wordt er preventief gestrooid. Strooimiddel dat op een wegdek is gestrooid, moet “ingereden” worden om goed te werken. Op voet- en fietspaden duurt dat wat langer. Het blijft in deze gevallen dus uitkijken.

 

Wat kunt u doen?
Om effectief gladheid te bestrijden en de beperkte doorgang begaanbaar te houden is de medewerking van ondernemers vereist: Beperk gedurende de winterse periode het uitstallen van reclame tot een minimum of laat ze bij voorkeur achterwege. Ook zijn er een aantal voorwaarden vastgelegd om het sneeuwruimen daadwerkelijk mogelijk te maken:

  • Langs de gevels voor winkels zal een strook van ca. 250 cm worden vrijgemaakt in straten waar dit mogelijk is.
  • Op de vrij te maken stroken mogen geen verplaatsbare obstakels (bijv. fietsen), reclameborden en product uitstallingen geplaatst worden.
  • Wanneer vrij te maken of vrijgemaakte zones toch bezet worden met obstakels kunnen/ zullen deze niet meer sneeuwvrij gemaakt worden.

Het toegankelijk houden van onze binnenstad tijdens de komende winterperiode is in het belang van alle ondernemers en de vele bezoekers!