Belangenbehartiging

Één van de belangrijkste activiteiten van de BIZ is het behartigen van de belangen van de BIZ ondernemers. De BIZ signaleert problemen en knelpunten van algemene aard en gaat hiermee aan de slag. Bestuursleden, voornamelijk de leden van het dagelijks bestuur, nemen frequent deel aan overleggen, werkgroepen en klankbordgroepen zoals:

  • Overleg Platform Economie en Toerisme (OPET)
  • Branche Advies Commissie (BAC)
  • Mobiliteitsvraagstukken, Roermond Bereikbaar
  • Roermond Bereikbaar, bereikbaarheid en communicatie team
  • Werkgroep Verbinding Binnenstad – DOR
  • Werkgroep stedelijke evenementen