Communicatie

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Voor winkelgebieden is dit een nieuw marketinginstrument om bij de consument in beeld te komen. Bovendien maakt de consument bij het winkelen steeds vaker gebruik van internet via de telefoon. De BIZ zet als vaste communicatiemiddelen haar website, nieuwsbrief en Facebookpagina in.

De BIZ zet haar Facebookpagina BIZ binnenstad Roermond in om (binnenstad) ondernemers en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten en interessante ontwikkelingen in de binnenstad van Roermond.

BIZ nieuwsbrief
Het BIZ bestuur stuurt de digitale nieuwsbrief ‘BIZ nieuws’ naar de BIZ binnenstadondernemers. De digitale nieuwsbrief met daarin kort het belangrijkste nieuws voor de binnenstadondernemers wordt i.s.m. Citymanagement Roermond samen gesteld. Deze digitale nieuwsbrief kunt u hier teruglezen.

Bent u ondernemer in de binnenstad van Roermond en ontvangt u de BIZ nieuws niet? Meld u dan hier aan.

Jaarvergadering
Er wordt jaarlijks een BIZ jaarvergadering georganiseerd waarvoor alle BIZ-ondernemers worden uitgenodigd.

Online marketing campagne We Are Roermond 
De rol van internet wordt steeds belangrijker, ook tijdens het oriëntatieproces van de consument. Om de consument zo vroeg mogelijk tijdens de klantreis te bereiken hebben we als BIZ samen met onze partners een online marketing strategie geformuleerd en een campagne opgezet. Doel is om Roermond op de kaart te zetten. Dat doen we door het verhaal van Roermond op alle daartoe geëigende online kanalen zo doelgroepgericht mogelijk in woord en beeld uit te dragen.