Tarieven

Stichting BIZ Binnenstad Roermond krijgt jaarlijks de BIZ-bijdragen van de binnenstad, die door de gemeente Roermond via BsGW worden geïnd, uitgekeerd als subsidie.

Alle straatverenigingen krijgen 3% van het bedrag dat in dat gebied wordt geïnd ter beschikking, om op straatniveau activiteiten te ontplooien. Het overige bedrag wordt door Stichting BIZ Binnenstad Roermond ingezet voor diverse projecten. Die projecten hebben allen te maken met schoon, veilig, bereikbaarheid, beleving en evenementen.

Wat is de hoogte van mijn BIZ-bijdrage?
De minimale bijdrage is €250 en de maximale bijdrage €5.000. Dit is onder andere afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde van het pand waarin u bent gevestigd. De gedachte hierachter is dat dit een eerlijk verdeelde heffing oplevert. Grote ondernemingen zijn over het algemeen gevestigd in grotere en/of duurdere panden en dragen daardoor meer bij aan de BIZ Binnenstad dan de kleinere ondernemingen.

Tarieven 2021-2025
De BIZ-bijdrage wordt geheven in het voor de BIZ-periode 2021-2025 aangeduide gebied. De bijdrageplichtigen zijn alle ondernemers die als gebruiker kunnen worden aangemerkt van een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning en vallend binnen het aangegeven BIZ-gebied. Er wordt een drietal tariefgroepen gehanteerd waarbij de op het kaartje vermelde zones bepalen welk tarief voor de betreffende ondernemer van toepassing is:

• A-zone: 0,23% in 2021 en 2022; 0,24% in 2023; 0,25% in 2024 en 2025.
• B-zone: 0,23% in 2021 t/m 2025.
• C-zone: 0,15% in 2021 t/m 2025.

Heeft u vragen over de financiën?