Wat doen wij?

De voordelen van een BIZ en de taken die wij op ons nemen zijn onder andere:

Organiseren en ontzorgen: Organiseren en ontzorgen is onze eerste prioriteit als BIZ Binnenstad. Allereerst zorgt de BIZ ervoor dat, naast het werk van de gemeente, de stad extra onderhouden wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door georganiseerde acties zoals het sneeuw- of ijsvrij maken van de wandelzones in de binnenstad, het verzorgen van de bloemwerken en het ophangen en onderhouden van de sfeerverlichting in de wintermaanden. Daarnaast draagt de BIZ bij aan het salaris van de winkelstraatmanager; de ‘bruggenbouwer’ tussen de BIZ, winkelstraat ondernemers, de gemeente en andere belanghebbenden. Verder is hij het gezicht op straat en de extra handjes die vaak net even nodig zijn voor een top resultaat.

Stemgeluid naar de gemeente: Een BIZ zorgt ervoor dat ondernemers in ons BIZ-gebied zich makkelijker en beter kunnen organiseren. Ondervindt u bijvoorbeeld ergens hinder of overlast van? De BIZ Binnenstad vormt een gesprekspartner voor alle binnenstadondernemers richting de gemeente. Voor de gemeente is de BIZ daarnaast een duidelijk aanspreekpunt, wat de onderhandelingskracht vanuit de ondernemers naar de gemeente aanzienlijk vergroot.

Iedereen draagt bij: Alle ondernemers in een BIZ-gebied betalen mee. Dit zorgt ervoor dat het zogenoemde ‘free-riding’ (meeprofiteren van de investeringen in een gebied, maar zelf geen bijdrage leveren) tegen wordt gegaan. Daarnaast zorgt de collectieve bijdrage ervoor dat alle sectoren in de stad (zoals de retail, horeca en servicegerichte ondernemingen) vertegenwoordigd zijn. Dit maakt een sterk en compleet aanbod van de stad mogelijk.


Eerlijke verdeling van de lasten:
De hoogte van de bijdrage die u als ondernemer betaalt aan het investeringsfonds wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van het vastgoed waarin u uw onderneming drijft. Op deze manier wordt er onderscheid gemaakt tussen kleinere en grotere partijen en worden de lasten eerlijk verdeeld.

Een schone en veilige binnenstad: De BIZ levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat van de Roermondse binnenstad, door het bevorderen van een schoon straatbeeld en een veilige omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van het Ambulance Bike Team op drukke dagen, het sneeuwvrij houden van de promenades, de uitbreiding van het AED-netwerk, het opzetten van een meldingssysteem via WhatsApp en uiteraard de inzet van het Retail Interventie Team (RIT) dat zorg draagt voor extra toezicht in winkels en straten in de binnenstad van Roermond. Naast toezicht houden op veiligheid, treedt het RIT ook als gastheer op. Extra service en diensten waardoor uw klanten ontspannen genieten van een bezoek aan onze binnenstad en graag terugkomen.

Opwaardering van openbare ruimten: Sfeer en beleving zijn belangrijk voor een aantrekkelijk en vitaal winkelgebied. Als ondernemer ziet u natuurlijk het liefst een bruisend centrum waar mensen graag komen en blijven. Hier zorgen we voor door te kijken naar sfeer verhogende elementen, zoals het gebruik maken van kunstobjecten in openbare ruimten zoals het bij de bezoeker populaire “ROER-mondje”, het decoreren van de binnenstad met bloemen in de zomer en sfeerverlichting in de wintermaanden, het plaatsen van decoratieve boombakken of het accentueren van de entrees tot het centrum.

Bestrijding van de leegstand: Leegstaande panden bieden vaak een trieste aanblik. Dit geeft een negatieve uitstraling en zorgt daarmee voor een verminderde aantrekkingskracht van de binnenstad. De BIZ zorgt ervoor dat deze panden onder andere worden ingezet als extra etalageruimte voor u of beschikbaar worden gesteld voor maatschappelijke organisaties.

Bereikbaarheid binnenstad: De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad zijn van vitaal belang voor de leefbaarheid en ontwikkeling van Roermond. Als BIZ zetten we ons hiervoor in, door bijvoorbeeld het uitbreiden en optimaliseren van bewegwijzering en plattegronden.

Marketing/PR: Ook wijdt de BIZ zich aan het promoten van het centrum en het verhogen van de algemene beleving. Gedegen marketing en pr-strategie onder de naam We Are Roermond zorgt voor het aantrekken én behouden van bezoekers. Hiertoe behoren zaken als website waarop alle ondernemers worden gepresenteerd, frequent berichten op onze social mediakanalen, doorlopende online campagnes incl. raamstickers en het opzetten en communiceren van evenementen.

Begeleiding straatverenigingen: De binnenstadondernemers van Roermond werken per straat of gebied samen in een straatvereniging. De BIZ zorgt voor begeleiding van de straatverenigingen en zorgt er middels maandelijkse vergaderingen voor dat de straatvertegenwoordigers namens hun gebied inbreng kunnen geven. Bovendien ontvangt elke straatvereniging een budget waarmee zij haar eigen (straat gebonden) activiteiten kan uitvoeren.

Vergroten saamhorigheid: Uitzonderlijke situaties zoals de corona crisis kunnen een zware stempel drukken op onze binnenstad. Daarom is het van groot belang om uitdagingen zoals deze samen aan te gaan. Als sterk collectief van ondernemers kunnen wij bij elkaar terecht voor steun en advies.